Về ampli Sansui AU-D607

Giới thiệu hướng dẫn sử dụng các tính năng của diễn đàn. Tư vấn tổng hợp, giải đáp thắc mắc đối với thành viên mới về mua sắm, phối ghép

Về ampli Sansui AU-D607

Gửi bàigửi bởi bienkv » 05 Tháng 6 2006, 10:26

Các Bác giúp ít thông số về em Sansui AU-D607 như công xuất, trở kháng ra loa, đánh với loa nào thì hợp hả các bác, nghe classic, rock, không lời nhé
bienkv
Registered Member
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: 25 Tháng 4 2006, 07:00

Gửi bàigửi bởi caithang » 05 Tháng 6 2006, 14:24

Search trên nét nhiều lắm bác à.
Ăn trộm của bác Liêm cho bác mấy con Sansui khác để bác so sánh, rồi thích quá mất thêm 1 cơ số tiền đi nâng cấp này : :D

SANSUI AU-α 607XR
\ 89,800 (1994 sale)

Effective output (10Hz~20kHz and both ch simultaneous operation) 105W+105W (6Ω)
90W+90W (8Ω)
All the harmonic distortion factors (at the time of effective output) 0.003% or less (8Ω)
Cross modulation distortion factor 0.003% or less (8Ω)
Damping factor 150 (8Ω)
Frequency characteristic (1W) DC~300kHz +0 -3dB
Input sensitivity/impedance (1kHz) 1V/5kΩ
SN ratio (A network) Above 120dB
Dynamic power 280W (2Ω)
220W (4Ω)
155W (6Ω)
TIM strain (SAWTOOTH) Below measurement limiting value
Through late 180V/μsec
Rise time 0.6μsec
< Pre-amp section >
Input sensitivity/impedance (1kHz) Phono MM: 2.5mV/47kΩ
Phono MC: 300μV/100Ω
CD, Tuner, Line and Tape/DAT1, 2: 150mV/20kΩ
Phono maximum permissible input MM (THD 0.01%): 210mV
MC (THD 0.1%): 21mV
Frequency characteristic (1W) Phono MM: 20Hz~20kHz ±0.2dB
CD, Tuner, Line and Tape/DAT1, 2: DC~200kHz +0 -3dB
SN ratio (A network) Phono MM: Above 88dB
Phono MC: Above 70dB
CD, TUner, Line and Tape/DAT1, 2: Above 110dB
Tone control Bass maximum change quantity: ±6dB (50Hz)
Treble maximum change quantity: ±6dB (15kHz)
Sub sonic filter 16Hz (- 3dB), 6dB/oct
Loudness +6dB (50Hz)
+4dB (10kHz)
< Synthesis >
Rated electric power consumption 250W
External size Width 430× height 162× depth 452mm
Weight 18.0kg


SANSUI AU-V7000
\ 99,800 (1990 June sale)
Utility installed capacity (EIAJ and 6Ω) Front: 100W+100W
Center: 100W
Rear: 50W+50W
Frequency characteristic Phono MM: 20Hz~20kHz and ±0.3dB
Line: 10Hz~100kHz, +0 -3dB
SN ratio Phono MM: Above 72dB
Line: Above 90dB
Tone control Bass maximum change quantity: ±10dB (50Hz)
Mid maximum change quantity: ±6dB (1kHz)
Treble maximum change quantity: ±10dB (15kHz)
Input sensitivity/impedance (1kHz) Phono MM: 2.5mV/47kΩ
Line: 150mV/47kΩ
Phono maximum permissible amount MM (THD 0.1%): 140mv
< Video section >
Frequency characteristic 5Hz~10MHz, +0 -3dB
SN ratio Above 60dB
< Synthesis >
Rated electric power consumption 245W
External size Width 466× height 163× depth 441mm
Weight 16.2kg


SANSUI AU- alpha 607 MOS Premium Limited sale item
\138,000 (1991 year sale)

Effective output
(10Hz - 20kHz and both channel simultaneous operation) 55w + 55w (6 Omega)
45w + 45w (8 Omega)
Total height harmonic wave distortion factor (at the time of effective output) 0.008% or less (8 Omega)
Cross modulation distortion factor 0.008% or less (8 Omega)
Damping factor 150 (8 Omega)
Frequency characteristic (1w) DC - 300kHz +0dB and -3dB
Input sensitivity / input impedance (1kHz) 1v/5k Omega
SN ratio (A network) Above
Dynamic power 70W (6 Omega)
85w (4 Omega)
90W (2 Omega)
TIM strain (SAWTOOTH) Below measurement limiting value
Through late 180V/ mu sec
Rise time 0.6 Mu Sec
< Pre-amp section >
Input sensitivity / input impedance (1kHz) Phono mm: 2.5mV/47k Omega
Phono MC: 300 mu V/100 Omega
CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: 150mV/20k Omega
Phono maximum permissible input Mm (THD 0.01%): 210mV
MC (THD 0.1%): 21mV
Frequency characteristic (1w) Phono mm: 20Hz - 20kHz }0.2dB
CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: DC - 200kHz +0dB and -3dB
SN ratio (A network) Phono mm: Above
88dB Phono MC: Above
70dB CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: Above
Tone control Bass maximum change quantity: }6dB (50Hz)
Treble maximum change quantity: }6dB (15kHz)
Sub sonic filter 1C$6hz (-3dB), 6dB/oct
Loudness +4dB (50Hz), +4dB (10kHz)
< Synthesis >
Rated electric power consumption 160W
External size Width 460~ height 159~ depth 446mm
Weight 18.8kg


SANSUI AU-X1111MOS VINTAGE
\ 400,000 (around 1988)

Effective output (10Hz~20kHz and both ch operation) 150W+150W (6Ω)
110W+110W (8Ω)
Dynamic power 320W+320W (2Ω)
240W+240W (4Ω)
190W+190W (6Ω)
All the harmonic distortion factors (at the time of 10Hz~20kHz and effective output) 0.008% (8Ω)
Cross modulation distortion factor (60Hz: 7kHz=4: 1, SMPTE) 0.008% (8Ω)
Damping factor 200 (8Ω)
Frequency characteristic (1W) DC~300kHz (+0dB, - 3dB)
Input sensitivity/input impedance (1kHz) 1V (5kΩ)
SN ratio (A network) Above 115dB
Envelope strain Below measurement limiting value
TIM strain (SAWTOOTH) Below measurement limiting value
Through late ±150V/μsec (8Ω)
Rise time 0.5μsec
Headphone output 400mW (33Ω)
Load impedance 4~16Ω
< Pre-amp section >
Input sensitivity/input impedance (1kHz) Phono MM: 2.0mV/47kΩ
Tuner, CD and Tape Play 1, 2 and 3, Line1, 2: 150mV/47kΩ
Maximum permissible input Phono MM: 200mV (1kHz)
Output voltage (1kHz) Tape Rec (PIN): 150mV/47kΩ
Output impedance (1kHz) Tape Rec (PIN): Above 600Ω
SN ratio (A network) Phono MM: Above 88dB
Tuner, CD and Tape Play1, 2 and 3, Line1, 2: Above 110dB
[sabusonitsuku] filter 16Hz (- 3dB and 6dB/oct)
Presence (Volume -40dB) +2dB (200Hz)
Audio muting -20dB
< In addition >
Rated electric power consumption (electric supplies control method) 350W
External size Width 470× height 178× depth 486mm
Weight 35.1kg


SANSUI BA-1000 \
89,800 (point in time of June of 77)

Effective output 45W+45W (both ch operation, 20Hz~20kHz and 8Ω)
95W (BTL connection mono operation, 20Hz~20kHz and 16Ω)
All the harmonic distortion factors 0.08% or less (at the time of rated output, 8Ω)
Cross modulation distortion factor 0.03% or less (70Hz: 7kHz=4: 1 SMPTE)
Output bandwidth 5Hz~30kHz (IHF and 8Ω)
Frequency characteristic 5Hz~80kHz (+0 -1dB, 1W)
Ham and noise Above 105dB (IHF)
Input sensitivity/input impedance 700mV/50kΩ
Load impedance 2ch: 4 and 8, 16Ω
Mono: 8, 16Ω
Damping factor 70 (8Ω)
Channel separation Above 85dB (1kHz)
External size Width 482× height 88× depth 338mm
Weight 10kg


SANSUI AU- alpha 607 MOS Limited
Frequency characteristic (1w) DC - 300kHz +0dB and -3dB
Effective output
(10Hz - 20kHz and both channel simultaneous operation) 75w + 75w (6 Omega)
50W + 50W (8 Omega)
Total height harmonic wave distortion factor (at the time of effective output) 0.008% or less (8 Omega)
Cross modulation distortion factor 0.008% or less (8 Omega)
Damping factor 150 (8 Omega)
Input sensitivity / input impedance (1kHz) 1v/10k Omega
SN ratio (A network) Above
Dynamic power 100W (2 Omega)
95w (4 Omega)
75w (6 Omega)
TIM strain (SAWTOOTH) Below measurement limiting value
Through late 180V/ mu sec (8 Omega)
Rise time 0.6 Mu Sec
< Pre- section >
Frequency characteristic (1w) CD, Tuner, DVD/LINE, Tape-1/MD and Tape-2:
DC - 300kHz +0dB and -3dB
Phono mm: 20Hz - 20kHz }0.2dB
Input sensitivity / input impedance (1kHz) Phono mm: 2.5mV/47k Omega
Phono MC: 300 mu /100 Omega
CD, Tuner, DVD/LINE, Tape-1/MD and Tape-2: 150mV/20k Omega
Phono maximum permissible input Mm (THD 0.01%): 210mV
MC (THD 0.1%): 21mV
SN ratio (A network) Phono mm: Above
88dB Phono MC: Above
70dB CD, Tuner, DVD/LINE, Tape-1/MD and Tape-2: Above
Tone control Bass maximum change quantity: }6dB (50Hz)
Treble maximum change quantity: }6dB (15kHz)
Sub sonic filter 1C$6hz (-3dB), 6dB/oct
Loudness +6dB (50Hz)
+4dB (10kHz)
< Synthesis >
Rated electric power consumption 170W
Signalless electric power consumption 52w
External size Width 466~ height 162~ depth 452mm
Weight 22.5kg

SANSUI AU- alpha 607 MOS Premium

Effective output
(10Hz - 20kHz and both channel simultaneous operation) 55w + 55w (6 Omega)
45w + 45w (8 Omega)
Total height harmonic wave distortion factor (at the time of effective output) 0.008% or less (8 Omega)
Cross modulation distortion factor 0.008% or less (8 Omega)
Damping factor 150 (8 Omega)
Frequency characteristic (1w) DC - 300kHz +0dB and -3dB
Input sensitivity / input impedance (1kHz) 1v/5k Omega
SN ratio (A network) Above
Dynamic power 70W (6 Omega)
85w (4 Omega)
90W (2 Omega)
TIM strain (SAWTOOTH) Below measurement limiting value
Through late 180V/ mu sec
Rise time 0.6 Mu Sec
< Pre-amp section >
Input sensitivity / input impedance (1kHz) Phono mm: 2.5mV/47k Omega
Phono MC: 300 mu V/100 Omega
CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: 150mV/20k Omega
Phono maximum permissible input Mm (THD 0.01%): 210mV
MC (THD 0.1%): 21mV
Frequency characteristic (1w) Phono mm: 20Hz - 20kHz }0.2dB
CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: DC - 200kHz +0dB and -3dB
SN ratio (A network) Phono mm: Above
88dB Phono MC: Above
70dB CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: Above
Tone control Bass maximum change quantity: }6dB (50Hz)
Treble maximum change quantity: }6dB (15kHz)
Sub sonic filter 1C$6hz (-3dB), 6dB/oct
Loudness +4dB (50Hz), +4dB (10kHz)
< Synthesis >
Rated electric power consumption 160W
External size Width 460~ height 159~ depth 446mm
Weight 18.8kg
caithang
Advanced Member
 
Bài viết: 8988
Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2006, 07:00
Đến từ: Hanoi

Gửi bàigửi bởi bienkv » 05 Tháng 6 2006, 15:02

Vâng cảm ơn bác

Nhưng mới nhìn thấy ngoài hàng bán em AU-D607, chưa biết nó thế nào, giá cả ra sao thì múc được, chất âm, bass tep em này thế nào ạ, các bác chỉ giáo giúp với nhé
bienkv
Registered Member
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: 25 Tháng 4 2006, 07:00

Gửi bàigửi bởi ngtatliem » 18 Tháng 6 2006, 00:02

Vâng cảm ơn bác

Nhưng mới nhìn thấy ngoài hàng bán em AU-D607, chưa biết nó thế nào, giá cả ra sao thì múc được, chất âm, bass tep em này thế nào ạ, các bác chỉ giáo giúp với nhé

Bác chơi loa gì? SANSUI Bác tìm mấy con đời càng về sau này thì tiếng càng hay, Bass gọn gẽ, Mid& treble khỏi phải chê!
(Xem năm SX trên sợi dây dẫn điện đó, nhưng phải là dây gin mới đúng)
Hình đại diện của thành viên
ngtatliem
Advanced Member
 
Bài viết: 6768
Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2006, 07:00
Đến từ: C.S.J

Re: Về ampli Sansui AU-D607

Gửi bàigửi bởi pepi13579 » 24 Tháng 10 2011, 20:09

các pác nào biết cho hỏi sánui AU D607F chơi loa nào tốt, bị mất núm volum moa ở dâu để thay thế. cám ơn
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
pepi13579
Registered Member
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2011, 19:08

Re: Về ampli Sansui AU-D607

Gửi bàigửi bởi special one » 30 Tháng 10 2011, 20:04

bienkv đã viết:Các Bác giúp ít thông số về em Sansui AU-D607 như công xuất, trở kháng ra loa, đánh với loa nào thì hợp hả các bác, nghe classic, rock, không lời nhé

Tặng Bác nơi ngâm cứu SANSUI :D
http://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/index.html
Nghe mãi mà chẳng biết đang nghe gì :(
Hình đại diện của thành viên
special one
Advanced Member
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: 09 Tháng 4 2008, 14:00

Re: Về ampli Sansui AU-D607

Gửi bàigửi bởi Quoc Thinh » 26 Tháng 4 2015, 15:29

Bác hướng dẩn dùm : chọn bộ loa nào phù hợp với ampli Sansui Au - @ 607 i, Cãm ơn các bác
Quoc Thinh
Registered Member
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2015, 13:48

Re: Về ampli Sansui AU-D607

Gửi bàigửi bởi livinght » 30 Tháng 6 2015, 19:12

Quoc Thinh đã viết:Bác hướng dẩn dùm : chọn bộ loa nào phù hợp với ampli Sansui Au - @ 607 i, Cãm ơn các bác


Kiếm một đôi Pioneer tầm 5-6 triệu là chơi hay trong tầm tiền.
livinght
Advanced Member
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: 02 Tháng 7 2013, 17:36


Quay về Dành cho thành viên mới

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến32 khách


cron